Poznaj CosmoGolema
 • CosmoGolem to symbol praw dziecka. Jest reprezentantem zaufania, pomagacza i wybawcy najmłodszych. Stołeczny Golem powstał z myślą o dzieciach, które potrzebują pomocy, nadziei i odwagi.
  Opiekuje się dziecięcymi marzeniami – w jego sercu znajduje się okienko, poprzez które można wrzucać do środka spisane na kartkach życzenia, postanowienia i marzenia. Nikt ich stamtąd nie wyjmie, pozostaną pod opieką Golema.

  Wrzuć marzenia do serca Golema!
  1. Spisz na kartce swoje marzenia, prośby lub postanowienia
  2. Wrzuć kartkę do serca Golema – teraz Twoje sekrety są pod jego opieką!

 • Lokalizacja:
  Warszawa, Pole Mokotowskie
  Polana przy skrzyżowaniu ul. Wawelskiej i al. Niepodległości.
 • Warszawski CosmoGolem to 13. taka rzeźba na świecie.
  Do tej pory projekty CosmoGolem zostały stworzone m.in. w Antwerpii, Bombaju, Brugii, Brukseli, Tilburgu i Leuven. Na realizację oczekują konstrukcje w Pakistanie, Chinach, Namibii oraz Nikaragui.
 • CosmoGolem to także obiekt sztuki nowoczesnej. Autorem projektu CosmoGolem jest belgijski artysta - Koen Vanmechelen. W swojej twórczości wykorzystuje rzeźbę, malarstwo, fotografię; projektuje szkło i instalacje artystyczne. Jego prace nawiązują do współczesnej nauki, filozofii i etyki.
 • Ideę Golema Vanmechelen zaczerpnął z legendy o glinianym Homunkulusie – rzeźby, którą rabin Jehuda Löw stworzył w Pradze w XVI wieku. Już wtedy była symbolem pomocy i ochrony dla Żydów przebywających w tamtejszym getcie.
 • Wokół Golema Fundacja Dzieci Niczyje organizuje otwarte warsztaty dla dzieci dotyczące:
  - praw dziecka,
  - oferty pomocowej dla dzieci (np. Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111),
  - tolerancji,
  - sztuki,
  - organizacji pozarządowych.

  Miejsce wokół konstrukcji jest dostępne także dla dzieci, wychowawców i rodziców – a jego wyjątkowa atmosfera sprzyja rozmawianiu o prawach najmłodszych!

  W zakładce Dla opiekunów i wychowawców dzieci już wkrótce zostaną udostępnione scenariusze zajęć nt. praw dziecka, które idealnie będą nadawać się do przeprowadzania w golemowej scenerii.

  W aktualnościach na naszej stronie będziemy informować o bieżących wydarzeniach, warsztatach i spotkaniach wokół CosmoGolema.